van-data-naar-inzicht

Van data naar inzicht

Houd koers! Goede informatie is belangrijk voor inzicht en besluitvorming.

In de administratie zit vaak een schat aan informatie. Bij veel bedrijven wordt de financiële afdeling niet optimaal benut. Het is vaak een afdeling die los staat van de rest van de onderneming. Het is soms net alsof deze afdeling op een andere boot vaart.

Door op dezelfde boot te stappen en de bemanning kennis met elkaar te laten maken kan aanwezige data met elkaar worden gedeeld. Vaak weten we van elkaar niet welke informatie we nodig hebben en welke data voorhanden is. Als de informatiebehoefte bekend is, kan deze eenvoudig uit de aanwezige data worden gehaald.

Bij veel bedrijven is de informatievoorziening een tijdrovende (en handmatige) klus. En vaak is de informatie verouderd op het moment dat deze wordt gedeeld. Als ondernemer bent u niet benieuwd naar het weer van gisteren of vorige week, maar wilt u weten hoe het vandaag gaat. Want met de wind van gisteren, kun je vandaag niet meer zeilen. Real time data is steeds vaker gewenst.

Soms zijn er zoveel managementrapportages dat u verzuipt in informatie. Dan is informatie ineens geen vriend maar een vijand.

Bedenk vooraf waar uw stip aan de horizon is! Welke informatie heeft u nodig op uw reis daar naartoe? Overbodige informatie is ballast en kan overboord. Zorg dat uw bemanning de juiste informatie heeft die voor hem/haar van belang is. Op basis van die informatie kan de juiste koers worden bepaald en kunnen de zeilen worden bijgesteld!

De Fokkenist ondersteunt bij:

  • Vervaardigen en/of verbeteren van financiële/management rapportages;
  • Analyseren van management informatie;
  • Bespreken wat er goed gaat aan boord en waar verbetering mogelijk is;
  • Continu inzicht via een specifiek dashboard in bijvoorbeeld PowerBI.

Neem voor meer informatie contact op met Catrinca.